Audit

  • Audit účetních závěrek podnikatelských subjektů provedený v souladu s mezinárodními auditorskými standardy

  • Účetní audit

  • IFRS Reporting – tuzemské a zahraniční reportingy (transformace českých výkazů podle mezinárodních účetních standardů

  • další odborné auditorské služby

  • školení a poradenství

Ekonomický systém

pohoda

HK 
Audit s.r.o. - netfirmy.czAuditoři a audity - netfirmy.cz