Image

Historie společnosti

1991

Ing. Zdeněk Kuča získává živnostenský list na vedení účetnictví

1994

Ing. Zdeněk Kuča je zapsán do seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců pod číslem 762

1995

založení společnosti HK Audit s.r.o. (pod názvem OKOM s.r.o.)

1996

Ing. Zdeněk Kuča je zapsán do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky pod číslem 1634

1997

změna názvu společnosti na HK Audit s.r.o., zápis HK Audit s.r.o. do seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky pod číslem 229

2000

migrace na ekonomický systém POHODA v nesíťové verzi

2009

migrace na POHODA SQL

2011

společnost HK Audit s.r.o. je zapsána do seznamu daňově poradenských společností vedeném Komorou daňových poradců České republiky

2011

on-line účetnictví v systému POHODA

2012

migrace na POHODA E1

2017

20-ti leté výročí poskytování auditorských, daňově poradenských a účetních služeb